You, the petitioner
Petitie twee

Alexander Numankade & Jan van Galenstraat veilig

965 signatures

De Alexander Numankade is een drukke fietsroute. De toegestane snelheid van 50km/u is hoog en de kruispunten met de Jan van Galenstraat en Poortstraat zijn onoverzichtelijk. Wij willen dat de veiligheid wordt verbeterd. Dit door een 30km/u inrichting in de straten en verbetering van de kruispunten.

Petition

We

Direct aanwonenden, buurtbewoners, passanten, lokale ondernemers en instellingen.

 

establish that:

  • Dat het gaat om belangrijke fietsroutes (spits: 232 in 10min) met veel kinderen.

  • Dat 50km/u hier erg hoog is.

  • Dat de kruisingen van de Numankade met de van Galen- & Poortstraat onveilig zijn met een slechte oversteekbaarheid.

  • Dat de voorrangssituatie niet logisch meer is nu de bus hier niet meer rijdt.

  • Dat afslaand verkeer slecht zichtbaar is / de bocht afsnijdt & hard rijdt.

  • Dat de ruimte op de stoep beperkt is & bomen weinig ruimte hebben.

 

and request

  • Voor de komende jaren, terwijl de buurt een nieuw riool krijgt, tijdelijke aanpassingen te doen om de veiligheid te verbeteren. Met name rond de kruisingen.

  • Budget beschikbaar te stellen voor herinrichting van de Alexander Numankade (voor Galenstr is al budget) naar 30 km/u & verbeteren van de kruispunten.

  • Zie verzoek Wijkraad NO, pdf

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2020-01-16 
Lead petitioner:
Josse de Voogd 
Organisation:
Bewonersgroep Verkeersveiligheid Alexander Numankade & Jan van Galenstraat, ondersteund door de Wijkraad Noordoost (jossedevoogd@hotmail.com) 
Website:

History

Signatures